“Ontdek jezelf, creëer je toekomst” is het motto van het Vespucci College. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat je jezelf goed leert kennen en dat je gemotiveerde keuzes kunt maken. Daar besteden wij veel aandacht aan. In werkweken, projectweken, stages, mentorlessen en buitenschoolse activiteiten krijg je bij ons alle kansen om te ontdekken waar je passie ligt, waar je goed in bent, maar ook waar je extra aandacht nodig hebt.  Dankzij de kleine klassen kunnen docenten de vorderingen van alle leerlingen goed in het oog houden. Gaat het met een bepaald vak toch niet lekker? Dan hebben we keuzewerktijd en begeleidingslessen om je bij te spijkeren.

Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de “Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland” (Stichting NOB) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Op het Vespucci College worden dezelfde vakken gegeven als op scholen in Nederland.

Uitstekende aansluiting met het onderwijs in Nederland
Het Vespucci College biedt een uitstekende aansluiting met het onderwijs op Nederlandse scholen. Voor leerlingen die na een aantal jaren weer naar Nederland terugkeren, verloopt de overstap naar een school in Nederland heel soepel. En ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland (universiteit, hbo en mbo) is geen enkel probleem. Je kunt bij ons een Nederlands staatsexamendiploma halen, waarmee je bij elke Nederlandse opleiding van harte welkom bent!

Conform de statuten van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao stelt zij zich ten doel …”het oprichten en in standhouden van een school voor het verzorgen van onderwijs dat geënt is op het in Nederland bestaande systeem van middelbaar onderwijs opdat voor kinderen van personen die slechts op tijdelijke basis op Curaçao werkzaam zijn, na terugkeer in Nederland de aansluiting met het aldaar gegeven onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.” Het Vespucci College wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de niveaus vmbo, havo en vwo bieden, gericht op een optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Hiermee willen we bereiken dat iedere leerling:

  • een passend diploma behaalt
  • zo goed mogelijk wordt voorbereid op haar/zijn functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij.

keurmerk Nationaal Keurmerk Mediawijsheid
Sinds 2007 zijn er in Nederland meer dan 650 Nationaal MediaCoaches opgeleid, die in de praktijk daadwerkelijk de mediawijsheid van jeugd verbeteren. Organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is, hebben het recht het officiële Nationale Keurmerk Mediawijsheid te voeren. De Schroederschool heeft zo’n coach.

Agenda
Facebook feed

Onze leeringen

Dit is mijn derde jaar op het Vespucci College. Ik hou van kleine klassen zodat ik in alle rust kan werken. In de klas kan ik me dan ook beter concentreren. Veel vrienden van mij zitten eveneens op deze school. Mijn doel is om dit schooljaar mijn examen in één keer te halen, zodat ik…

Jim
4 VMBO
Hoi, ik ben Jim en dit is mijn eerste schooljaar hier op het Vespucci college. Wat mij opviel was dat toen ik onverwachts binnen kwam lopen, er gelijk voor een rondleiding gezorgd werd, en als ik gewild had kon ik zo beginnen! Het is ook erg fijn dat bijna alle lokalen voorzien zijn…
Jim
4 VWO
Ik zit nu bijna een half jaar op het Vespucci College en ik heb het erg naar mijn zin. Je wordt gelijk overal bij betrokken, dus wennen was geen probleem. Iedereen is open en je hebt het gevoel dat je een groep bent. Er zijn leuke docenten en de lessen zijn erg fijn.

Chloé
4 VWO
Aansluiting NED
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info