Inschrijven

Inschrijven

U wilt uw kind inschrijven bij het Vespucci College. Daarvoor moeten wij wel een aantal gegevens  hebben van u, uw kind en de  school waar uw kind nu op zit, de toeleverende school.

 Er zijn verschillende formulieren:

Plaatsing in het eerste leerjaar

Bij tweejarige brugklas leest u de volledige procedure die wij hanteren voor plaatsing op de mavo, havo of het vwo. In het kort:

Eerste leerjaar havo/vwo (1ab)

 • Advies: vwo, havo/vwo of havo
 • Testuitslag waar een advies havo of hoger aan gekoppeld is. Bij de EFO-toetsscore wordt geen rekening gehouden met het vak Papiamentu, indien deze een negatieve invloed heeft op de uitslag.

Eerste leerjaar mavo/havo (1bc)

 • Advies mavo of mavo/havo
 • Testuitslag waar een advies mavo/vsbo-tkl (vsbo met een relatief hogere score) of hoger aan gekoppeld is. Bij de EFO-toetsscore wordt geen rekening gehouden met het vak Papiamentu, indien deze een negatieve invloed heeft op de uitslag.

Onder het kopje Klas 1 en 2 kunt u twee formulieren downloaden: het aanmeldingsformulier vult u zelf in, het  inlichtingenformulier moet u laten invullen door de toeleverende school).

U kunt de formulieren vervolgens invullen en per mail naar ons sturen: info@vespuccicollege.net. De handtekening(en) op de aanmeldingsformulieren mogen (voorlopig) digitaal zijn. Uiteindelijk hebben we wel een originele handtekening nodig.

naar boven

Plaatsing in het tweede leerjaar

Na aanmelding van leerlingen die in leerjaar 2 of hoger instromen maken we een afspraak voor een intakegesprek, waarbij de leerling, de ouders/verzorgers en een lid van de aannamecommissie aanwezig zijn. Doelen van deze intake:

 • kennismaking;
 • nagaan of de keuze voor het Vespucci College de meest geschikte is;
 • beoordelen of de leerling aan de formele toelatingscriteria voldoet: het aanmeldingsformulier is ingevuld door ouders/verzorgers en het inlichtingenformulier door de toeleverende school. Bij dit inlichtingenformulier hoort ook een laatste rapport;
 • relevante onderzoeksrapporten m.b.t. leer- en/of gedragsproblemen. Bij leer- of gedragsproblemen volgt eerst een gesprek met een zorgcoördinator die adviseert of een succesvol verblijf op het Vespucci College haalbaar is.

In hoeverre een leerling aan genoemde criteria voldoet, is ter beoordeling van de aannamecommissie, die de rector adviseert. Bij aanmelding vanuit Nederland kan een leerling pas definitief worden geplaatst nadat alle relevante documenten zijn overlegd en een intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Onder het kopje Aanmelding 1e  2e klas vindt u het aanmeldingsformulier  dat u zelf invult. Het inlichtingenformulier moet ingevuld worden door de school waar uw kind nu op zit.

U kunt de formulieren vervolgens invullen en per mail naar ons sturen: info@vespuccicollege.net. De handtekening(en) op de aanmeldingsformulieren mogen (voorlopig) digitaal zijn. Uiteindelijk hebben we wel een originele handtekening nodig.

naar boven

Plaatsing 3e leerjaar of hoger

Na aanmelding van leerlingen die in leerjaar 3 of hoger instromen maken we een afspraak voor een intakegesprek, waarbij de leerling, de ouders/verzorgers en een lid van de aannamecommissie aanwezig zijn. Doelen van deze intake:

 • kennismaking;
 • nagaan of de keuze voor het Vespucci College de meest geschikte is;
 • beoordelen of de leerling aan de formele toelatingscriteria voldoet: het aanmeldingsformulier is ingevuld door ouders/verzorgers en het inlichtingenformulier door de toeleverende school. Bij dit inlichtingenformulier hoort ook een laatste rapport;
 • relevante onderzoeksrapporten m.b.t. leer- en/of gedragsproblemen. Bij leer- of gedragsproblemen volgt eerst een gesprek met een zorgcoördinator die adviseert of een succesvol verblijf op het Vespucci College haalbaar is.

In hoeverre een leerling aan genoemde criteria voldoet, is ter beoordeling van de aannamecommissie, die de rector adviseert. Bij aanmelding vanuit Nederland kan een leerling pas definitief worden geplaatst nadat alle relevante documenten zijn overlegd en een intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Onder het kopje 3e klas vindt u het aanmeldingsformulier klas 3 of hoger dat u zelf invult. Het inlichtingenformulier moet ingevuld worden door de school waar uw kind nu op zit.

U kunt de formulieren vervolgens invullen en per mail naar ons sturen: info@vespuccicollege.net. De handtekening(en) op de aanmeldingsformulieren mogen (voorlopig) digitaal zijn. Uiteindelijk hebben we wel een originele handtekening nodig.

naar boven

Formulieren

Agenda
Facebook feed

Formulieren brugklas

 
 

 

Formulieren

Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info