havo

Havo

Kijk onder tweejarige brugklas wat je de eerste twee jaar mag verwachten. Op deze pagina vind je informatie over:

Derde leerjaar

Tijdens het derde leerjaar krijg je nog alle vakken. In de onderbouw heb je het vak mens en natuur gevolgd. In de derde krijg je een oriëntatie op biologie, natuurkunde en scheikunde als apart vakken. Dit zijn de vakken die je aan het eind van de derde kunt kiezen. Je moet dan natuurlijk wel weten waar je dan precies voor kiest. Dat geldt ook voor het nieuwe vak economie. Daarin krijg je introductie lessen.

Het hele derde leerjaar staat in het teken van het maken van een gemotiveerde keuze voor een profiel. Daarom loop je ook een beroepsoriënterende stage. Aan het einde van dit leerjaar kies je het profiel (vakkenpakket), waarin je eindexamen doet. Het profiel is bepalend voor de vervolgopleiding. Daarom is het belangrijk om bewust te kiezen.

Naar boven

De profielen

Vanaf het vierde jaar, krijg je les in de vakken van je gekozen profiel. Het Vespucci College biedt alle vier profielen aan:

 • C&M: cultuur en maatschappij
 • E&M: economie en maatschappij
 • N&G: natuur en gezondheid
 • N&T: natuur en techniek


De lesstof voor het eindexamen havo is verspreid over de laatste twee  jaar. Het programma kent een gemeenschappelijk deel (verplicht voor alle leerlingen), een profieldeel (verplichte- en keuzeprofielvakken die horen bij het profiel dat je hebt gekozen) en een vrij deel.

In het gemeenschappelijk deel is ook tijd ingeruimd voor mentoraat, maatschappelijke stages, rekenen en CKV.

Naar boven

Overgangsnormen

Klas 3b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo (*) niveau als het eindrapport niet voldoende is.

(*Leerlingen die bevorderd worden van 3 havo naar 4 mavo dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.7 tot 8.0 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 4b (havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is. Het rapport is voldoende als leerlingen maximaal 1 x een 5 en 1 x een 4 halen, waarvan slechts één tekortpunt in de groep Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag zitten. Daarnaast moet het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt.
 • De vakken ckv en l.o. moeten voor bevordering met een voldoende zijn afgesloten.
 • Overstap naar leerjaar 4 op mavo (*) niveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.

(*Leerlingen die overstappen van 4 havo naar 4 mavo dienen er rekening mee te houden dat er bij een aantal vakken een inhaalprogramma gevolgd moet worden, dan wel dat sommige vakken niet in het pakket gekozen kunnen worden!)

 • Doubleren als het eindrapport onvoldoende is (meer dan drie tekortpunten of meer dan twee onvoldoende cijfers).
 • De beslissing doubleren óf overstap naar een lager niveau wordt in overleg tussen leerling, ouders en mentor genomen.

Klas 5b (havo)

 • Voor deze klas geldt de slaag-/zak regeling van de eindexamens. Zie examenreglement.

Naar boven

Van havo naar vwo

Als je je havodiploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het vwo. Je moet dan wel een extra vak doen. Denk je in de vierde al over doorstromen, kies dan alvast een vak extra dat op vwo-niveau aansluit op je profiel

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Het havodiploma is behaald.
 • De leerling mag alleen vakken op vwo-niveau kiezen waarin hij/zij op havo-examen heeft gedaan.
 • De leerling heeft op havo-examen gedaan in een extra vak om de aansluiting aan een vwo-profiel mogelijk te maken.
 • De leerling heeft op havo, naast Engels, examen gedaan in een tweede moderne vreemde taal (Frans, Spaans of Duits), omdat in alle vwo-profielen in het gemeenschappelijk deel een tweede moderne vreemde taal verplicht is.

 

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info