Gedragscode personeel

Gedragscode voor schoolmedewerkers

 

Niet alleen voor leerlingen zijn er regels. Schoolmedewerkers, dat zijn dus niet alleen docenten, maar iedereen die op school werkt, dienen zich aan de volgende gedragscode te houden:

 

De medewerker

 • bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar leerlingen.
 • is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van leerlingen.
 • maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie.
 • spreekt leerlingen, ouders en collega’s aan op ongewenst gedrag.
 • behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig.
 • is bekend met en handelt naar de bestaande protocollen, gemaakte afspraken, wettelijke regelingen en klachtenprocedure.
 • zoekt geen privécontact met leerlingen.
 • raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling.
 • vermijdt zo mogelijk een-op-een-situaties met een leerling. Als dit toch nodig is, zorgt hij/zij ervoor dat hij/zij zichtbaar is voor anderen.
 • heeft uitsluitend school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands online contact met leerlingen en ouders.
 • veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking.
 • maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen.
 • zorgt ervoor dat binnen school geen seksueel getinte, racistische of discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen worden opgehangen die kwetsend kunnen zijn.
 • pleegt geen seksuele handelingen met leerlingen.
 • gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan.
 • geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit.
 • die een vermoeden heeft van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de school en een leerling van school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag conform de meldplicht voor personeel.
 • die kennis neemt van een strafbaar feit meldt dit direct bij de directie.

 

 

Voor meer informatie zie www.schoolenveiligheid.nl

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info