Stages, excursies en werkweken

Stages, excursies, werkweken

Excursies en andere buitenschoolse activiteiten vormen een verplicht onderdeel van het curriculum. Hiermee wordt recht gedaan aan omgevingsgericht onderwijs en het toepassen van kennis en vaardigheden als essentiële onderdelen van het Nederlandse voortgezet onderwijs. Bovendien is het deelnemen aan dergelijke activiteiten om sociale redenen van belang.

U vindt hier meer informatie over:

De werkweek

Jaarlijks is er een werkweek met voor elk leerjaar een apart programma. De werkweek is opgenomen in het jaarprogramma. Deze dagen vinden mogelijk geheel of gedeeltelijk buiten de school plaats. De werkweek wordt bijvoorbeeld ingevuld met stages, voorbereiding op de examens en kampen. De werkweek is een onderdeel van het curriculum. Deelname aan de werkweek is daarom verplicht.

naar boven

De maatschappelijke stage

Maatschappelijke stages zijn een vast en verplicht onderdeel van het onderwijs op elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Ze maken deel uit van het onderwijsprogramma Leerlingen doen als vrijwilliger ervaringen op en vanuit de gedachte ‘Samenleven kun je leren’. Door het doen van vrijwilligerswerk maken leerlingen kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

Het doel van de stages is:

  • Ontdekken wat er in de maatschappij te koop is.
  • Leren van vaardigheden op sociaal en communicatief gebied.
  • Leren dragen van verantwoordelijkheid.
  • Ervaren wat het betekent om mensen te helpen.
  • Ervaren wat vrijwilligerswer kis en hoe belangrijk dat is voor alle mensen in onze samenleving.

De stage biedende instellingen profiteren van de hulp of de gezelligheid voor cliënten. De leerlingen zien de samenleving eens van de andere kant. Het gaat altijd om een win-winsituatie.

naar boven

De snuffelstage

In het derde jaar maken de mavo- havo en vwo-leerlingen een  definitieve keuze voor een profiel met bepaalde vakken. Met de snuffelstages kunnen  leerlingen hun eigen interesses en kwaliteiten beter onderzoeken en kennismaken met de beroepspraktijk. Leerlingen gaan een week lang bij een bedrijf werken om te zien hoe het er daar aan toe gaat en of ze later in die richting iets zouden willen gaan doen.

naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info