Het Vespucci College is een kleine, Nederlandse school voor voortgezet onderwijs op Curaçao. De docenten zijn onmisbaar voor de ondersteuning van de ontwikkeling van onze leerlingen. Van onze docenten vragen we nogal wat:
• Onze docenten worden geacht te denken vanuit de ontwikkeling van de leerlingen en niet (in eerste instantie) vanuit het eigen vak, het eigen lesprogramma of de eigen beschikbaarheid.
• Onze docenten hebben een open benadering
• Van onze docenten verwachten we een hoge mate van flexibiliteit en het lef om op een creatieve manier vorm te geven aan ons onderwijs
• En natuurlijk zetten onze docenten hun eigen ervaringen en vakkennis ten volle in voor de school en de leerlingen. Vanuit hun kennis en ervaring bereiden ze de leerlingen voor op het behalen van een passend diploma.
Collega´s met ambities krijgen (uiteraard binnen bepaalde kaders) alle mogelijkheden mede vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de school. Als je iets kunt en iets wilt, is een baan bij ons op school ongetwijfeld iets voor jou! Onze belangrijkste vragen: wat kun jíj betekenen voor de school, wat kun jíj bijdragen, wat zou jíj graag willen?

Belangstelling?
Stuur een mail naar het managementteam via het emailadres info@vespuccicollege.net

 

Vacatures :