Onze organisatie

 

Onze organisatie

In 1999 werd op verzoek van het  Ministerie van Defensie de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao (SNMOC) opgericht. Aanvankelijk richtte de school zich op kinderen van (overheids)personeel die maar enkele jaren op Curaçao wonen. Er stromen nu ook steeds meer leerlingen in die permanent op Curaçao wonen. De verhouding is inmiddels 50/50

Op deze pagina vindt u informatie over:

Doelstelling SNMOC

“De stichting stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van een school voor het verzorgen van onderwijs, dat geënt is op het in Nederland bestaande systeem van middelbaar onderwijs, opdat voor kinderen van personen die slechts op tijdelijke basis op Curaçao werkzaam zijn, na terugkeer in Nederland de aansluiting met het aldaar gegeven onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.”

naar boven

Aansluiting Nederlands onderwijssysteem

Het Vespucci College  biedt een uitstekende aansluiting op het Nederlandse onderwijs en waarborgt een soepele overstap zonder vertraging naar een school in Nederland. Ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland (universiteit, hbo en mbo) is vanwege het erkende staatsdiploma prima.

naar boven

Waarborgen

Op het Vespucci College geven we onderwijs volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. We gebruiken de leermethoden die ook op Nederlandse scholen worden gebruikt

De school is aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Elders vindt u het inspectierapport.

We hebben in 2002 voor het eerst deelgenomen aan het eindexamen mavo, in 2003 aan het havo-eindexamen en in 2004 aan het vwo-eindexamen. De examens worden volgens de richtlijnen van het Nederlands staatsexamen op Bonaire afgenomen.

naar boven

Het bestuur

De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de rector, deze legt verantwoording af aan het bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Koen Jansen
Penningmeester: Mascha Zwanenburg
Secretaris: Wouter de Leeuw
Lid: Diederik Fabius
Rector: Wim de Visser

naar boven

De dagelijkse organisatie

De dagelijkse organisatie van de school is in handen van:

Rector (onderwijs, personeel): Wim de Visser
De rector is onderwijskundig leider en integraal eindverantwoordelijke van de school. hij stuurt aan op resultaat. De rector wordt bijgestaan door een lid van het dagelijks bestuur. Diverse docenten met taken ondersteunen de rector.

Financieel en facilitair manager: Aurelio John. Hij is verantwoordelijk voor financiën, gebouwen en ICT. Hij stuurt de financiële administratie aan, evenals de huishoudelijke dienst.

Kernteamleiders

  • Christofer Espinal voor kernteam onderbouw mavo/havo/vwo.
  • Bart Deelen voor kernteam bovenbouw mavo/havo/vwo.

Examensecretaris: Neeltje Timmers

Zij is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het examenreglement en voor de gehele organisatie rondom de staatsexamens op Bonaire.

Roostermaker: Dominic Messerschmidt
De roostermaker ondersteunt de rector bij de formatie en hij maakt de lesroosters envergaderschema’s.

Zorgteam: Laura Carstens, Roger Parren en Lesley Beekman.

De zorgteam bewaakt in algemene zin de uitvoering van de zorgbegeleiding en behoudt het overzicht over de verschillende terreinen van de begeleiding. Zij is op dit gebied het eerste aanspreekpunt voor mentoren en ouders en onderhoudt contacten met de derde lijnsbegeleiding (externe professionals).

Decanen (loopbaanbegeleiding): Rita Koopmanschap en Bart Deelen 
De decaan ondersteunt keuzeprocessen. In samenwerking met mentoren begeleidt zij de leerlingen met betrekking tot bepaling van de juiste onderwijssoort, profielkeuze, keuze van vervolgopleiding en beroepskeuze.

Aannamecommissie: Karin van Buiren en Laura Carstens
De aannamecommissie beoordeelt of een leerling geplaatst kan worden op het Vespucci College en zo ja: op welk niveau en in welk jaar. De commissie heeft bij een nieuwe aanmelding de eerste gesprekken met ouders en leerling. Ook onderhoudt de commissie nauw contact met de leerkrachten uit groep 8 van verschillende basisscholen bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

Financiële administratie/Magister: Dyanne Ustasia

Receptie/leerlingadministratie: Lisette Maduro

Onderwijzend personeel

Achttien docenten. De namen vindt u achterin de schoolgids.

Niet-onderwijzend personeel 
Naast de rector en de financieel manager wordt de organisatie ondersteund door een receptioniste, een medewerker financiële administratie en twee medewerkers huishoudelijke dienst. De conciërge werkt halve dagen.

naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info