Schoolregels

Schoolregels

Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat iedereen zich netjes gedraagt en respect heeft voor de mede-leerlingen, de docenten en de spullen van elkaar en de school. Toch blijkt in de praktijk dat het nodig is om een aantal regels op te stellen. Deze vindt u op deze pagina:

Gedragscode online les

In deze tijd van pandemie, wordt er steeds vaker online les gegeven. Ook tijdens die lessen verwachten we dat leerlingen zich netjes gedragen. Zie de gedragscode.

Medewerkers van de school helpen leerlingen herinneren aan prettig gedrag voor, tijdens en na de lessen. Tijdens pauzes surveilleren 2 docenten op het schoolplein. In het studiehuis wordt toezicht gehouden door een medewerker bij de balie en door eventueel aanwezige docenten.

Tijdens de pauze

 • In de pauzes zijn balspelen toegestaan; voetballen op het voetbalveld en basketbal op het basketbalveld tussen de gebouwen F/G. Op alle andere plekken zijn balspelen niet toegestaan. De bal kan je bij de receptie ophalen en terugbrengen;
 • Tijdens de pauzes worden de leslokalen afgesloten. De pauzes worden dus altijd buiten doorgebracht. Er is hierop één uitzondering: het studiehuis is geopend voor leerlingen die een bezoek willen brengen aan de bibliotheek als deze geopend is;
 • Het is leerlingen niet toegestaan tijdens de pauze beneden in het studiehuis te blijven / op de computers te werken. Het studiehuis gaat op slot.
 • Iedere klas heeft bij tourbeurt corvee.
 • Samen houden we de school schoon. Er zijn voldoende afvalbakken op school. Gooi je afval in de afvalbak. Klassen zijn ingedeeld voor corvee na pauzes.
 • Tijdens pauzes en tussenuren blijf je op het schoolterrein.

naar boven

Bereikbaarheid

Als je een wijziging van (e-mail)adres of telefoonnummer hebt, neem je als leerling een brief mee van je ouders/verzorgers waarin de wijzigingen vermeld staan. Ouders kunnen ook mailen naar info@vespuccicollege.net.

Telefoons en andere devices

 • In de klas geldt dat voor een goede concentratie en het volgen van de les het noodzakelijk is, dat je niet wordt afgeleid. Mobiele telefoons worden in de telefoontas geplaatst. Alle geluidsapparatuur en andere devices zijn volledig uitgeschakeld en in je tas opgeborgen. De lesgevende docent bepaalt wanneer deze apparatuur eventueel tijdens een bepaalde les mag worden gebruikt.
 • Het gebruik van een device of schoolcomputer tijdens de lessen is uitsluitend toegestaan voor schoolzaken.De officiële regels vind je in dit document
 • Tijdens vrije lesuren en buiten de lokalen, evenals in het studiehuis, is het toegestaan met oordopjes/koptelefoon te luisteren naar je eigen muziek. Evenzo is het hier toegestaan gebruik te maken van je mobieltje.
 • De officiële regels vind je in deze documenten: Telefoontas 'instructies'
    Device specificaties VC 2022

naar boven

Eten en drinken

 • In het studiehuis en in het computerlokaal mag je niet eten en drinken i.v.m de computerapparatuur.
 • In de klas is het niet toegestaan kauwgom te gebruiken, te eten en te drinken. Met goedkeuring van de docent is het wel toegestaan water te drinken.

naar boven

Spreektaal

Tijdens alle lessen is Nederlands de voertaal. Bij de moderne vreemde talen bepaalt de docent welke taal gesproken wordt, zo veel mogelijk de doeltaal.

naar boven

Kledingvoorschriften

We gaan naar school in gepaste kleding. Gepaste kleding is kleding waarmee je ook naar je werk zou gaan, niet naar het strand en geen uitgaanskleding. In ieder geval draag je schoenen of sandalen met een bandje (geen badslippers of flipflops).
Verzekeringstechnisch is los schoeisel overigens ook niet toegestaan.

Je navel is bedekt, ook als je je armen omhoog doet. Je broek of rok is niet korter dan halverwege je bovenbenen. Je draagt geen spaghettibandjes en je zorgt ervoor dat je bh-bandjes bedekt zijn. In de gymles en tijdens sportdagen draag je gymkleding. In de gymzaal draag je gymschoenen met non-marking zolen.

page37image19320page37image19480

 • Mocht je kleding naar oordeel van de docent en/of de schoolleiding niet gepast zijn, krijg je een t-shirt of schildersoverall, dat/die je gedurende de rest van de dag dient te dragen. Laat het niet zover komen. Je weet best wat wel en niet gepast is.
 • In de klas zet je je pet af. Ook als je haar niet goed zit.

naar boven

Roken, drank, verboden middelen

 • Roken is op het schoolterrein verboden.
  Tijdens schooluren, schoolfeesten, excursies, introductiedagen, werkweken, de buitenlandreis, de studiereis en alle overige schoolactiviteiten mogen frisdranken en water worden genuttigd. Het is verboden alcoholische dranken bij je te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Leerlingen mogen geen wapens, vuurwerk of drugs bij zich hebben of gebruiken.o Het is niet toegestaan om binnen of in de directe omgeving van de school enige vorm van wapens voorhanden te hebben.
  De school draagt in de school aangetroffen illegale wapens, drugs en illegaal vuurwerk over aan de politie.

naar boven

Regels op het terrein

 • Tijdens schooltijden (lestijden en pauzes) blijf je op het terrein van de school. Je brengt de tussenuren door op één van de plekken die hiervoor bestemd zijn, zoals het studiehuis of de nissen. Leerlingen die tussentijds worden opgehaald, bijvoorbeeld bij ziekte, wachten bij de receptie.
 • Je mag alleen tijdens de pauzes of leswisseling bij de receptie komen.
  Voor het schoolterrein stap je van je fiets en je loopt met je fiets aan de hand het terrein op. Dat geldt ook voor je skateboard.
  Fietsen zet je in het fietsenrek.
  Leerlingen die zelf met de auto komen, mogen deze parkeren op het parkeerterrein van de school. Deze regel geldt voor het schooljaar 2019-2020. Er kunnen voor komende jaren geen rechten aan worden ontleend. Ieder jaar bekijken we  of er voldoende ruimte is voor auto’s van leerlingen. Zet je auto zo dicht mogelijk bij de ingang van het parkeerterrein. Als er bezoekers komen en je parkeerplaats is nodig, vragen we je je auto ergens anders te parkeren. We gaan ervan uit dat je dit zonder discussie doet.

naar boven

(Anti)Pestprotocol

naar boven

Sancties

Een leerling die zich niet aan de regels houdt, ook niet nadat hij/zij daarop is aangesproken, en/of overlast veroorzaakt, krijgt een sanctie. Sancties kunnen op allerlei manieren gegeven worden. De rector informeert de ouders/verzorgers  per mail en zo mogelijk ook telefonisch.

Hierna leest u welke sanctiemogelijkheden het Vespucci College kent en wie bevoegd is om sancties op te leggen.

naar boven

Studiehuisverbod

Leerlingen die zich in het studiehuis niet aan de regels houden, kunnen een studiehuisverbod opgelegd krijgen.

naar boven

naar sancties

Schorsing intern

Dit is de 1e officiële waarschuwing
Dit betekent dat de leerling niet aan de lessen mag deelnemen en van 7.15 tot 15.00 uur op school in een aparte ruimte wordt gehouden. Daar werkt hij/zij aan schoolopdrachten. Dat kan ook strafwerk zijn. Mobiele apparatuur is daarbij niet toegestaan en zal worden opgeborgen in de kluis. Aan het einde van de dag volgt een gesprek met de rector.

naar boven

naar sancties

Schorsing extern

Dit is de  2e officiële waarschuwing. Het betekent dat de leerling de toegang tot de school gedurende één of meerdere dagen wordt ontzegd. Dat mag wettelijk voor maximaal één week. Als de schorsing langer duurt dan één dag, dan wordt dit door het schoolbestuur gemeld bij de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs. De leerling werkt thuis aan opgegeven werk en komt elke dag om 15.00 uur naar school om het gemaakte werkt te bespreken.

naar boven

naar sancties

Verwijdering van school

Als de interne en externe schorsing geen verbetering van het gedrag heeft opgeleverd en/of de leerling niet op onze school te handhaven is, zal het bestuur overgaan tot verwijdering van school. Dit kan alleen nadat het bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit geldt alleen voor leerplichtige leerlingen.

naar boven

naar sancties

Bevoegdheid

De bevoegdheid tot het geven van genoemde straffen ligt bij de rector. In geval van verwijdering van school is uitsluitend het bestuur bevoegd.
Als een leerling of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de opgelegde straf, kunnen zij dit kenbaar maken bij de rector. In de brief die de ouders krijgen, staat hoe tegen de opgelegde straf bezwaar kan worden gemaakt.

naar boven

naar sancties

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info