Inspectierapport

In 2017 is de Nederlandse Onderwijsinspectie bij het Vespucci College langsgeweest. In bijgaand rapport leest u hun bevindingen. Volgens de inspectie vertoont het kwaliteitsprofiel  geen hiaten. Sterke punten zijn de taakgerichtheid in de klassen, de betrokkenheid van de leerlingen en de pedagogische omgang van de leraren en de leerlingen onderling. Ouders worden weer bij de school betrokken.

Schoolplan 2016-2020

Op basis van het inspectierapport heeft de organisatie een vierjarenplan opgesteld. De doelen zijn bijna allemaal gehaald. Begin 2020 moet dit plan worden bijgesteld. We zullen dan nieuwe ambities formuleren.

Koersdocument 2016-2020 VC 20170113 def

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info