PTA's

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In de bovenbouw van de mavo, havo en het vwo werken we met PTA’s. In het PTA staat voor elk vak precies omschreven wat de leerstof is en  hoe de leerstof wordt getoetst. Dat kan met een schriftelijke of mondelinge toets, waarvoor een cijfer wordt gegeven. Maar de toetsing kan ook gebeuren met een zogenaamd handelingsdeel,  bijvoorbeeld het maken van een verwerkingsopgave bij een gelezen boek, of het maken van een product. Een leerling moet alle onderdelen uit het PTA gemaakt hebben om voor bevordering in aanmerking te komen.

U vindt op deze pagina de volgende PTA’s. Door op het pijltje linksboven te klikken kunt u door de pfd scrollen.

PTA mavo 3

Naar boven

PTA mavo 4

Naar boven

PTA havo 4

Naar boven

PTA havo 5

Naar boven

PTA vwo 4

Naar boven

PTA vwo 5

Naar boven

PTA vwo 6

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info