Het decanaat

Het decanaat

De decanen van het Vespucci College helpen je bij de keuzes die je moet maken wanneer je nadenkt over de vervolgstudie die je gaat doen. Onze decaan is Rita Koopmanschap.Op deze pagina vind je informatie over:

Rol mentor-decaan

De decaan coördineert het keuzeproces van leerlingen op het gebied van studie en beroep en stuurt mentoren aan, die hierbij betrokken zijn. Om de leerlingen tot gemotiveerde keuzes te laten komen, voeren de mentoren gesprekken en bieden zij werkmateriaal aan. Zo laten zij de leerlingen hun eigen keuzestijl herkennen en ontdekken zij hun passies en talenten. De vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en waarom, hoe kom ik daar en hoe gebruik ik daarvoor mijn netwerk (de loopbaancompetenties) staan daarbij centraal.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen, keuzemogelijkheden, vakkenpakketten etc. kan de leerling met zijn schoolgegevens inloggen bij www.vespuccicollege.dedecaan.net

naar boven

Taken decaan

Als er behoefte is aan extra begeleiding, bijvoorbeeld bij veel twijfel, kan de mentor de leerling naar de decaan doorverwijzen. De decaan heeft dan de volgende taken:

 • begeleidt het keuzeproces van leerlingen als 2e lijnsbegeleider te beginnen in klas 3, in samenwerking met de mentoren (1e lijnsbegeleider);
 • voert gesprekken met leerlingen die door de mentor doorverwezen zijn;
 • maakt i.s.m. de mentoren een programma m.b.t. keuzebegeleiding, o.a. voor in mentoruren en projecten (o.a. snuffelstages, opleidings- en bedrijfsbezoeken, het OSB-verslag en de inzet van Keuzeweb);
 • geeft voorlichting aan leerlingen en ouders over vakkenkeuzes, profiel- en sectorkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding;
 • ondersteunt mentoren van de eindexamenkandidaten m.b.t. de definitieve keuze van een vervolgstudie en het schrijven van het OSB-verslag (verslag over de oriëntatie op studie en beroep);
 • onderhoudt contact met vervolgopleidingen, lokaal en in Nederland;
 • organiseert deelname aan workshops aangeboden door het hoger onderwijs;
 • organiseert een voorlichtingsmiddag door het hoger onderwijs op school voor leerlingen van klas 4 en hoger;
 • stimuleert i.s.m. de mentoren het bezoeken van de Studie- en beroepenmarkt (SBM) in november;
 • is lid van NVS-NVL (hét platform voor studieloopbaanbegeleiders) en vespuccicollege.dedecaan.net
 • verwijst naar extra beroepskeuze-, capaciteiten- en interessetests naar behoefte;
 • administreert vakkenkeuzes, profiel- en sectorkeuze en de keuze voor een vervolgopleiding;
 • slaat de definitieve keuzes op in dedecaan.net;
 • informeert de administratie over de definitieve keuzes in dedecaan.net;
 • woont waar mogelijk congressen bij op het gebied van decanaat, studiebegeleiding, onderwijskwaliteit en ontwikkelingen;
 • volgt waar mogelijk (eventueel met mentoren) scholing op het gebied van studie- en beroepsoriëntatie.

naar boven

Studiereis Nederland

Het is voor onze leerlingen vaak moeilijk om een goed beeld te krijgen van een vervolgstudie in Nederland. Daarom organiseren de decanen ook een studiereis naar Nederland. Samen met andere (eind)examenkandidaten bezoeken de leerlingen  hogescholen en universiteiten. Deze reis gaat alleen door als er voldoende animo voor is.

naar boven*

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info