Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingen van de school hebben een leerlingenraad opgericht. In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van elke klas. Ze vergaderen om de twee weken in de 2e pauze op woensdag. Docent Irene Nater begeleidt de raad. Zij zorgt voor de eerste contacten tussen schoolleiding en leerlingenraad. Zodra de contacten gelegd zijn, neemt  de leerlingenraad hiertoe zelf het initiatief

Adviserend

De leerlingenraad heeft vooral een organiserende macht. Wanneer de leden een goed of pakkend idee hebben, mogen ze dat na overleg met directie uitvoeren. 
De leerlingenraad heeft een adviserende rol als het gaat om (nieuw) beleid.

Thema’s

De leerlingenraad houdt zich bezig met o.a.:

  • schoolfeesten
  • regels
  • organisatie van de school
  • het oprichten van een schoolkrant
  • klachten

Irene Nater brengt agendapunten in voor beide partijen: van de raad naar school en andersom.

Naar boven

 

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info