Begeleiding bij verhuizing

Begeleiding bij verhuizing

Een flink aantal leerlingen van het Vespucci College heeft ouders die voor een beperkt aantal jaren op Curaçao werken. Soms moeten zij dus halverwege hun schoolcarrière weer terug naar Nederland. 

Overleg

Als bekend is naar welke school uw kind gaat, zal de mentor contact opnemen met deze school en samen met de vakdocenten een begeleidingsplan opzetten, zodat de leerling naadloos op het juiste niveau op de nieuwe school kan instromen.

Uitschrijven

Bij vertrek van een leerling aan het einde van een schooljaar (bijvoorbeeld bij terugkeer naar Nederland) schrijft de mentor een uitschrijfformulier waarin o.m. een advies van de docentenvergadering omtrent het niveau van de leerling is opgenomen. Tevens ontvangt u een bewijs van uitschrijving, mits er contact is geweest tussen het Vespucci College en de ontvangende school en mits het schoolgeld volledig is betaald

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info