KWT en begeleidingsles

KWT en begeleidingsles

Het kan voorkomen dat een leerling in een bepaalde periode specifieke begeleiding nodig heeft. Als het gaat om studiebegeleiding, dan zijn er twee mogelijkheden:

KWT (KeuzeWerkTijd)

Elke woensdag het derde uur is er een KWT-uur, dat begeleid wordt door een vakdocent. Over het algemeen mogen leerlingen zelf kiezen bij welk vak ze willen gaan werken. Maar als de docentenvergadering constateert dat een leerling bij een bepaald vak achterloopt, kan een leerling ook voor een bepaalde periode verplicht bij een vak worden ingedeeld. Daar kan hij/zij dan extra ondersteuning van de vakdocent krijgen. In bijgaand document kunt u lezen wat KWT precies inhoudt. 

Begeleidingsles

Nederlands en wiskunde behoren -net als Engels- tot de kernvakken. Voor deze vakken moet de leerling voldoende staan, één 5 in een van deze vakken is toegestaan.

Veel leerlingen hebben toch moeite met wiskunde en Nederlands. Hij/ zij kan dan zelf om extra begeleiding vragen, maar ook de docentenvergadering kan een leerling verplichten de begeleidingsles te volgen. De vakdocent geeft deze begeleidingslessen in kleine groepjes, zodat de leerling bijgespijkerd kan worden. In de handleiding ziet u wanneer een leerling voor begeleidingsles in aanmerking komt. 

naar boven

In het handboek kunt u nalezen hoe de begeleidingslessen vorm krijgen en hoe leerlingen aangemeld kunnen worden. 

Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info