Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Een school is meer dan alleen lessen volgen. Op het Vespucci College besteden we ook aandacht aan de ontwikkeling van de competenties van de leerlingen.
Het kan voorkomen dat leerlingen in een bepaalde periode specifieke begeleiding nodig hebben. Dit kan zowel studiebegeleiding, als sociaal-emotionele begeleiding zijn.

Zorgteam

Onze leerlingen zijn volop in ontwikkeling. Dan kan het voorkomen dat er periodes zijn waarin het sociaal en emotioneel wat minder goed gaat.  Waar het gaat om sociaal-emotionele problematiek die de deskundigheid van de betreffende mentor te boven gaat, wordt de leerling doorverwezen naar de zogenaamde “tweedelijns leerlingbegeleiding”, door onze school het “zorgteam” genoemd. Het zorgteam bestaat uit drie collega’s die in alle leerjaren werkzaam zijn. Het zorgteam voert gesprekken en verzorgt indien nodig verschillende trainingen op het gebied van examenvreesreductie, faalangstreductie, sociale vaardigheden, etc. Het doel van deze zorg is altijd het verbeteren van de schoolprestaties en het welbevinden van de leerling. Indien noodzakelijk, wordt er in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers gezocht naar passende, externe begeleiding (de zogenaamde “derdelijns begeleiding”).

In de handboeken kunt u nalezen hoe wij op het Vespucci College omgaan met faalangst, examenvrees, dyslexie en dyscalculie

Aansluiting Nederland
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info