Tweejarige brugklas

Tweejarige brugklas

Als je bij ons in de brugklas begint, kijken we eerst goed op welk niveau je het beste kunt instromen. Op basis van het advies van je basisschool en je Cito-score (of andere erkende eindtoets word je geplaatst in een mavo-havo of havo-vwo brugklas. Je krijgt dan twee jaar de kans om te laten zien waar je kracht ligt. Na leerjaar twee volgt de determinatie: je gaat verder naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo.

Op deze pagina krijg je informatie over:

Aanmelding

Je bent van harte welkom in onze brugklas!
We kunnen je plaatsen als je een positief advies van de basisschool hebt gekregen, dat ondersteund wordt door een cito-score, de score van Route8 of van een vergelijkbare test. Het advies van de basisschool is bindend, net als in Nederland.

Voor de verschillende opleidingsniveaus geldt het volgende:

Basisscholen met Cito

 • Advies mavo/vmbo-tl of vmbo-tl/havo. Testuitslag: Cito-score van 530 tot 540
 • Advies: vwo, havo/vwo of havo. Testuitslag: Cito-score van minimaal 540

Overige basisscholen

Leerlingen van lokale scholen krijgen een advies van de basisschool waarin de uitslag van het gecoördineerde proefwerk verwerkt is. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. een leerling krijgt het advies “havo”
 2. een leerling krijgt het advies “vwo”
 3. een leerling krijgt het advies “vsbo-tkl”

De score voor het vak Papiamentu wordt niet meegewogen, omdat dat vak bij ons niet wordt gegeven.

Het Vespucci College neemt in principe geen leerlingen aan met een lager advies dan mavo/vmbo theoretische leerweg/vsbo-tkl. Bovendien moet je voldoende Nederlands spreken om op school succesvol te kunnen zijn.

Gesprek

Na de aanmelding volgt er altijd een gesprek met één van de leden van de aannamecommissie. Wij zijn een voorstander van een zgn. warme overdracht, zodat wij zeker weten dat een nieuwe leerlingen goed op het Vespucci College past en wij je kunnen bieden wat je nodig hebt.

Naar boven

Keuze Spaans of Duits

Aan het eind van het eerste leerjaar kies je, naast Engels en Frans, tussen  Duits en Spaans als extra vreemde taal in het tweede jaar. Als je al weet, dat je halverwege je schoolcarrière een overstap naar Nederland zal maken, dan ligt Duits voor de hand. Veel Nederlandse scholen bieden (nog) geen Spaans aan. Maar blijf je tot en met je examen op het Vespucci College, dan hoef je daar natuurlijk geen rekening mee te houden en kies je gewoon wat het beste bij je past. Spaans is een belangrijke taal hier in de regio. Met het aanbieden van Spaans willen wij laten zien dat wij ons als Nederlandse school ook verbonden voelen met de Caribische cultuur. Op het Vespucci College wordt echter geen Papiamentu gegeven.

Naar boven

Bevorderingsnormen

Leerjaar 1

Klas 1ab (les op vwo/havo niveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo/havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een mavo/havo niveau als het rapport niet voldoende is.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 1bc (mavo/havo met lessen op mavoniveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo/havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een vwo/havo niveau als het rapport voldoende is en waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 8.0 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Leerjaar 2

Klas 2ab (vwo/havo)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.5 of hoger is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.0 tot 7.5 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 6.9 of lager is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 2bc (mavo/havo, met lessen op mavo niveau)

 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar havoniveau als het eindrapport gemiddeld op het cijfer 8.0 of hoger uitkomt. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het rapport voldoende is, waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 7.7 tot 8.0 is en er een bindend advies van de docentenvergadering is. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Tussentijds overstappen

Soms is al in het eerste jaar duidelijk dat je op een ander niveau beter kunt presteren. Is dat het geval, dan adviseert het docententeam om over te stappen naar een andere (brug-)klas. Het kan ook zijn dat een andere school beter bij je past. Ook dan helpen we je bij de overstap.

Naar boven


Door naar mavo, havo of vwo

Aan het eind van de brugklasperiode bepalen we op welk niveau jij het best je opleiding kunt vervolgen. Die keus is afhankelijk van je resultaten, je inzicht in de lesstof en je studiehouding. De docentenvergadering beslist volgens vastgestelde regels.

Naar boven(

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info