Tweejarige brugklas

Tweejarige brugklas

Als je bij ons in de brugklas begint, kijken we eerst goed op welk niveau je het beste kunt instromen. Op basis van het advies van je basisschool en je Cito-score (of andere erkende eindtoets word je geplaatst in een mavo-havo of havo-vwo brugklas. Je krijgt dan twee jaar de kans om te laten zien waar je kracht ligt. Na leerjaar twee volgt de determinatie: je gaat verder naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo.

Op deze pagina krijg je informatie over:

Aanmelding

Je bent van harte welkom in onze brugklas!
We kunnen je plaatsen als je een positief advies van de basisschool hebt gekregen, dat ondersteund wordt door een cito-score, de score van Route8 of van een vergelijkbare test. Het advies van de basisschool is bindend, net als in Nederland.

Voor de verschillende opleidingsniveaus geldt het volgende:

Basisscholen met Cito

 • Advies mavo/vmbo-tl of vmbo-tl/havo. Testuitslag: Cito-score van 530 tot 540
 • Advies: vwo, havo/vwo of havo. Testuitslag: Cito-score van minimaal 540

Overige basisscholen

Leerlingen van lokale scholen krijgen een advies van de basisschool waarin de uitslag van het gecoördineerde proefwerk verwerkt is. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. een leerling krijgt het advies “havo”
 2. een leerling krijgt het advies “vwo”
 3. een leerling krijgt het advies “vsbo-tkl”

De score voor het vak Papiamentu wordt niet meegewogen, omdat dat vak bij ons niet wordt gegeven.Sommige leerlingen die een advies havo hebben, zijn gebaat bij meer persoonlijke aandacht en kleinere klassen. In overleg plaatsen wij hen dan in de mavo-/havoklas.  Dit jaar zijn we begonnen met het geven van dubbele cijfers: een mavo- en een havocijfer. Zo kunnen we snel zien of de leerling goed geplaatst is. 

Uitzonderingen

Het Vespucci College neemt in zeer uitzonderlijke gevallen leerlingen aan met een advies vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn kinderen van defensiepersoneel, wanneer het zeker is dat het gezin aan het einde van leerjaar twee naar Nederland repatrieert, zodat de leerling daar passend in leerjaar 3 vmbo-kader kan instromen. Wij kunnen deze leerlingen uitsluitend in klas 1 en 2 onderwijs bieden, omdat onze school niet toegerust is op het praktijkgedeelte dat vmbo-kader in de bovenbouw vraagt en omdat het Nederlandse Staatsexamen hier niet voorziet in examens en diploma’s op kaderberoepsniveau. Er is geen aparte kader-klas. Als leerlingen worden toegelaten, worden zij geplaatst in 1bc, eventueel met een aangepast programma.

Bovendien moet je voldoende Nederlands spreken om op school succesvol te kunnen zijn.

Gesprek

Na de aanmelding volgt er altijd een gesprek met één van de leden van de aannamecommissie. Wij zijn een voorstander van een zgn. warme overdracht, zodat wij zeker weten dat een nieuwe leerlingen goed op het Vespucci College past en wij je kunnen bieden wat je nodig hebt.

Naar boven

Keuze Spaans of Duits

Aan het eind van het eerste leerjaar kies je, naast Engels en Frans, tussen  Duits en Spaans als extra vreemde taal in het tweede jaar. Als je al weet, dat je halverwege je schoolcarrière een overstap naar Nederland zal maken, dan ligt Duits voor de hand. Veel Nederlandse scholen bieden (nog) geen Spaans aan. Maar blijf je tot en met je examen op het Vespucci College, dan hoef je daar natuurlijk geen rekening mee te houden en kies je gewoon wat het beste bij je past. Spaans is een belangrijke taal hier in de regio. Met het aanbieden van Spaans willen wij laten zien dat wij ons als Nederlandse school ook verbonden voelen met de Caribische cultuur. Op het Vespucci College wordt echter geen Papiamentu gegeven.

Naar boven

Bevorderingsnormen

Leerjaar 1

Klas 1ab (les op vwo/havo niveau)

 • Leerlingen krijgen twee rapporten: één op havo niveau en één op vwo niveau. Deze cijfers komen tot stand via RTTI analyse.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo/havo niveau (2ab) als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo/havo niveau (2bc) als het rapport niet voldoende is.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 1bc (les op mavo/havoniveau )

 • Leerlingen krijgen twee rapporten: één op mavo niveau en één op havo niveau. Deze cijfers komen tot stand via RTTI analyse
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavo/havo niveau als het rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op een vwo/havo niveau als het havo rapport voldoende is en waarbij het gemiddeld eindcijfer op het eindrapport 8.0 of hoger is. Bovendien is er in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 6 en de rest hoger. Hierbij wordt gerekend met afgeronde cijfers. Het gaat hier om potentiële vwo leerlingen.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Leerjaar 2

Klas 2ab (vwo/havo)

 • Leerlingen krijgen twee rapporten: één op havo niveau en één op vwo niveau. Deze cijfers komen tot stand via RTTI analyse.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op vwo-niveau als het vwo rapport voldoende is
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het havo rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het havo eindrapport meer dan drie tekortpunten heeft of meer dan twee onvoldoende cijfers.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Klas 2bc (mavo/havo, met lessen op mavo niveau)

 • Leerlingen krijgen twee rapporten: één op mavo niveau en één op havo niveau. Deze cijfers komen tot stand via RTTI analyse
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op havoniveau als het havo rapport voldoende is.
 • Bevordering naar een hoger leerjaar op mavoniveau als het mavo rapport voldoende is.
 • Bij hoge uitzondering kan een leerling doubleren. Hierover beslist de docentenvergadering.

Naar boven

Tussentijds overstappen

Soms is al in het eerste jaar duidelijk dat je op een ander niveau beter kunt presteren. Is dat het geval, dan adviseert het docententeam om over te stappen naar een andere (brug-)klas. Het kan ook zijn dat een andere school beter bij je past. Ook dan helpen we je bij de overstap.

Naar boven


Door naar mavo, havo of vwo

Aan het eind van de brugklasperiode bepalen we op welk niveau jij het best je opleiding kunt vervolgen. Die keus is afhankelijk van je resultaten, je inzicht in de lesstof en je studiehouding. De docentenvergadering beslist volgens vastgestelde regels.

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting Nederland
 • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
 • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info