Nederlandse School

Een Nederlandse school op Curaçao

Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de stichting NOB Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Op het Vespucci College worden dezelfde vakken gegeven als op scholen in Nederland.

UITSTEKENDE AANSLUITING MET HET ONDERWIJS IN NEDERLAND

Het Vespucci College biedt een uitstekende aansluiting met het onderwijs op Nederlandse scholen. Voor leerlingen die na een aantal jaren weer naar Nederland terugkeren verloopt de overstap naar een school in Nederland heel soepel. En ook de aansluiting met het vervolgonderwijs in Nederland (universiteit, hbo en mbo) is geen enkel probleem. Je kunt bij ons een Nederlands staatsexamendiploma halen, waarmee je bij elke Nederlandse opleiding van harte welkom bent!

Agenda
Facebook feed
Aansluiting NED
  • Aansluiting bij de praktijk van het Nederlandse voortgezet onderwijs heeft, gezien de primaire doelgroep van de school, prioriteit bij de inrichting van ons onderwijs.
Over ons
  • Bij ons op school wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.
Contact Info