Het bewegingsonderwijs op het Vespucci College wordt vormgegeven door middel van het basisdocument bewegingsonderwijs voor het VO. In het basisdocument zijn de verschillende leerlijnen omschreven met de niveaus per leerjaar.

Deze niveaus worden door het Vespucci
College gebruikt als richtlijn. Op deze manier heeft het Vespucci College een continue leerlijn en weet een docent wat het basisniveau van het leerjaar is. Op deze manier willen we leerlingen blijven uitdagen op de motorische, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Download hieronder de “Informatie Lichamelijke Opvoeding op het Vespucci College”.

Download hier de informatie over Sport in PDF formaat.