In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis. Leerlingen, hun ouders, docenten, onderwijs ondersteunend personeel, directie en bestuur gaan met respect met elkaar en met hun omgeving om, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar van groot belang is. Indien nodig spreken we elkaar hier op aan. Zowel in als buiten de lessen wordt “vrijheid in gebondenheid” nagestreefd: binnen door de school vastgestelde kaders hebben de leerlingen een bepaalde mate aan eigen regelmogelijkheden. De mate van vrijheid hangt samen met de vrijheid die een individuele leerling naar de mening van de school daadwerkelijk aan kan. Het uitgangspunt daarbij is vertrouwen in de leerlingen.

Download de regels en afspraken van het Vespucci College Schoolklimaat.