Boekenlijst 2020-2021

Boekenlijst 2021-2022

Op deze pagina vindt u een toelichting op de boekenlijst 2021-2022 en de boekenlijst zelf per klas.

1ab: brugklas havo-vwo; 1bc: brugklas mavo-havo.
2ab: 2e klas havo– vwo; 2bc: 2e klas mavo- havo.
3a: 3e klas vwo; 3b: 3e klas havo; 3c: 3e klas mavo.
4a: vierde klas vwo; 4b: vierde klas havo; 4c: eindexamenjaar mavo.
5a: vijfde klas vwo; 5b: eindexamenklas havo.
6a: eindexamenklas vwo.

Elke leerling moet zijn/haar eigen device meenemen. Hieronder leest u aan welke eisen zo’n device moet voldoen. Device Vespucci College

Toelichting op de boekenlijsten

Informatie Boekenbestelling 2020-2021

Boekenlijsten per klas

1ab-Boekenlijst 2021-2022

File name : Boekenlijst-1AB.pdf

1bc-Boekenlijst-2021-2022.

File name : Boekenlijst-1BC.pdf

2ab-Boekenlijst-2021-2022

2bc-Boekenlijst-2020-2021

File name : Boekenlijst-2BC.pdf

3a-Boekenlijst-2021-2022

File name : Boekenlijst-3A.pdf

3b-Boekenlijst-2021-2022

File name : Boekenlijst-3B.pdf

3c-Boekenlijst-2021-2022

File name : Boekenlijst-3C.pdf

4a-Boekenlijst-2021-2022

4b-Boekenlijst-2021-2022

4c-Boekenlijst-2021-2022.

File name : Boekenlijst-4C.pdf

5a-Boekenlijst-2021-2022.

5b-Boekenlijst-2021-2022

6a-Boekenlijst-2021-2022

File name : Boekenlijst-6A.pdf

Naar boven

Agenda
Facebook feed
Aansluiting NED
  • Het Vespucci College geeft volledig Nederlands onderwijs volgens de Nederlandse wetgeving. Wij geven dezelfde vakken als in Nederland, met dezelfde kerndoelen en hetzelfde examenprogramma.
Over ons
  • Het Vespucci College is aangesloten bij de Stichting NOB en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Bij ons kun je een (inter)nationaal erkend staatsdiploma mavo, havo of vwo halen.
Contact Info