Het bestuur van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao, waar het Vespucci College onder ressorteert bestaat uit:

Voorzitter:  Patrick Aberson

Secretaris:  Victor Schellings

Bestuursleden: Mariëtte Zuijdgeest

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vespuccicollege.net